Rodzaje i funkcje granic lądowych

Bo Zycie Jest Fajne

Temat: gegra
...11.Zagrożenia dla środowiska czynnikami geograficzno-demograficznymi 12.Zagrozenia dla srodowiska czynnikami techniczno-ekonomicznymi 13.Efekt cieplarniany 14.Na czym polega zjawisko elnino i jego skutki 15.Na czym polega rola lasów w zyciu człowieka 16.Zróżnicowaniw państw świata pod względem ich wielkości 17.Kształt państwa jako element morfologii państwa 18.Enklawa a eksklawa 19. Rodzaje i funkcje granic lądowych 20.Rodzaje granic morskich 21.Co decyduje o zmienności granic 22.Co nazywamy wodami terytorialnymi 23.Omów funkcje stolicy 24.Rodzaje stolic 25.Co to jest suwerennośc państwa i suwerennosc narodu 26.Rodzaje terytoriów zależnych 27.Terytoria mandatowe i powiernicze na przykładach 28.Cechy dominium PS. Na następnych zajęciach poda jeszcze ok. 10 pytań...
Źródło: forum.swspiz.pl/viewtopic.php?t=2072Temat: gegra
...Na przykład San Marino stanowi enklawę w terytorium Włoch, zaś wieś Campione stanowi enklawę w terytorium Szwajcarii i eksklawę Włoch. Terminów "enklawa/eksklawa" używa się także dla określenia tego typu terytoriów w skali subnarodowej. Terminu "enklawa" używa się także w przypadku, gdy teren jednego rodzaju jest otoczony terenem innego rodzaju, np. las liściasty na terenie porośniętym lasem iglastym. 19. Rodzaje i funkcje granic lądowych Granica – określa tożsamość terytorialną państwa. Funkcje granic – określają zasięg terytorialny zwierzchności państwa.Granice są naturalne i sztuczne.Naturalne – granica wzięta z przyrody, dogodna do obrony. Poważne naturalmne przeszkody dla migracji ludzi ( granice górskie, morskie, bagienne, rzeczne, granice na jeziorach, kanałach, zatokach ) Sztuczne –...
Źródło: forum.swspiz.pl/viewtopic.php?t=2072


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Bo Zycie Jest Fajne